Na een zoektocht van jaren door de oerwouden van...Geluk:

Vier aspecten van je leven waarover je meer of minder gelukkig kunt zijn, met als symbolen:

Hart - gelukkig zijn, onvoorwaardelijk liefhebben - Smiley - plezier in wat je doet
- Kadootje - geluk hebben, plezier in wat je hebt - maar ook: het Wolkje - je uitdagingen

Geluks aspecten

Vraag rechtsboven het e-book aan voor de uitleg:

- Hoe geluk bestaat uit vier elementen.
- De gemakkelijkste manier om meer geluk in je leven te ervaren.
- Hoe je geluk kunt vinden ondanks negatieve gebeurtenissen

Je krijgt nog een extraatje van me:

De 4 Sleutelfactoren voor Succesvol je Doelen bereiken
Zit jij optimaal in de flow wat betreft ondernemen en/of samenwerken?
De flow die jij ondervindt, is sterk verbonden met de mensen om je heen.
Succesvolle mensen staan niet op zichzelf. Het succes van de Richard Bransons, Bill Gates-en en Oprah Winfreys in deze wereld ontstaat doordat zij het juiste team van mensen inschakelen.
De Brit Roger Hamilton heeft dit onderzocht. Hij ontdekte dat er verschillende typen ondernemers zijn, en dat die elk hun eigen type ondersteuners nodig hebben om succesvol te zijn.

wealth dynamics type square

Wealth Dynamics, noemt hij het - als hij over ondernemen praat - en Talent Dynamics voor organisaties die succesvolle projectteams willen samenstellen.

Klik hier voor informatie over Wealth Dynamics.
Vraag er het gratis e-book aan "Wealth Ddynamics eGuide"
Doe de profieltest en leer in welk type werk jij het meest succesvol zult zijn.

Doe de Wealth Dynamics Profieltest - Klik hier